SDH‎ > ‎

Historie

1870 –1945

Výpis z dopisu:

Centrum hasičského hnutí
Husova 300
582 22 Přibyslav

Sděluji, že sbor Žlutice (Luditz) byl založen v roce 1870 a byl předním německým sborem v oblasti, kde již 27.4.1875 byla utvořena žluticko – podbořanská župní jednota s 9 sbory. Při založení a ustanovení Ústřední zemské hasičské jednoty Království českého (1878 – 1879) byla jedna z 12 žup tvořící základ. V té době již měla 24 sborů a dostala očíslování č. 6. V roce 1884 vznikla samostatná župní hasičská jednota polit. okresu Žlutice s 10 sbory a starostou Wilhemem Hofferem ze Žlutic. Po roce 1893 při novém očíslování německých žup, Žlutice obdržely číslo 50.
Jednota


Z kopie německých novin Mitthelungen....

...kde byl zveřejněn výpis z roku 1935, lze kromě jiného vyčíst, že samostatným inspektorem Hasičské jednoty za okres Žlutice byl MuDr. Ferdinand Träger (Arzt in Luditz), velitelem žlutické jednotky Leopold Fischer a jeho zástupcem Gabriel Durant Toho roku byl také zakoupen vůz Tatra, který byl dne 15.3. předveden veřejnosti. Na základě dalších dochovaných podkladů o činnosti německé jednotky je lze vyčíst, že její členové byli velice aktivní a to jak při likvidaci požárů, tak i v činnosti pro město.


1935 Tatra předváděná veřejnostiOd roku 1945

Hasičský sbor (později požární) začal svou činnost vyvíjet v listopadu roku 1945.
Po ustavující schůzi, která proběhla v únoru 1946, obětovali členové mnoho hodin svého volného času, aby dosáhli té úrovně, která byla obdivována při jejich dřívějších zásazích, vystoupeních, přehlídkách a ostatní činnosti.
1949 - byla dokončena přestavba zbrojnice ze staré stodoly.
1951 - měli již hasiči svou společenskou místnost.
1967 - byly přistavěny další dvě garáže a zřízeno sociální zařízení s umývárnou.
Za těmito strohými fakty se skrývá velká obětavost členů, kteří nelitovali námahy, ani volného času, aby tento svůj „stánek" dobudovali.
1977 - byly uzavřeny smlouvy o vzájemné spolupráci s SDH Konstantinovy Lázně a německými hasiči FF Vieselbach (nedaleko Erfurtu).
1996 - byl vysvěcen nový prapor našeho sboru.
2000 - byl při oslavách 130.výročí založení předán prostřednictvím zástupců Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska prapor „Za mimořádné zásluhy".Comments