Mladí hasiči‎ > ‎Odborky‎ > ‎

Odznaky specializací

Zdravotník

– umí ošetřit běžná poranění

– zná zásady osobní hygieny

– zná obsah zdravotní brašny

– zúčastní se nejméně tří akcí (výletů) ve funkci zdravotníka

– umí ošetřit zlomeninu


Zachránce

– je držitelem specializace zdravotník

– zná různé obvazové techniky

– ovládá umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž

– umí zastavit tepenné krvácení

– zná způsob ošetření popálenin

– zná zásady ošetření uštknutí hadem, úpalu a úžehu


Spojka

– ujede na kole 5 km a uplave 25 m

– zapamatuje si 8 z 10 předmětů po dobu 1 hodiny

– umí nakreslit situační náčrtek a pochodovou osu

– zná způsoby vyhlašování požárního poplachu

– ovládá signalizaci

– zná morseovu abecedu


Radista

– zná zásady radioprovozu a obsluhu radiostanice

– ovládá morseovu abecedu

– umí se orientovat v jízdních řádech

– umí zapojit polní telefon

– zná zašifrování delší zprávy minimálně pěti způsoby

– vydrží nemluvit 24 hodin

 

Průzkumník

– umí se orientovat podle mapy

– ovládá topografické značky

– umí se správně obléci, maskovat a pohybovat v terénu

– ovládá nejméně 3 druhy tajného písma

– určuje světové strany podle přírodních jevů

– zná 20 zvířat a 5 jejich stop

– přenocoval sám v přírodě

 


Táborník

– ví, jak a kde postavit stan

– umí zacházet se sekerou

– zná 5 druhů ohnišť

– umí správně připravit ohniště a zamaskovat po něm stopy

– pozná 10 ptáků, 10 zvířat, a 5 jejich stop

– zná pochodové a turistické značky

– umí se uživit 1 den v přírodě

– umí uložit věci do torny a vlastní KPZ (krabičku poslední záchrany)

 

Střelec

– umí bezpečně zacházet se vzduchovkou a zná její údržbu

– zasáhne míčkem kruh o průměru 3 m na 15 m 3 × z 5 ran

– ovládá střelbu z luku

– nastřílí ze vzduchovky minimálně 25 bodů z 5 ran na 10 metrů v poloze v leže

– zná bezpečnostní předpisy při střelbě

– zná zásady práce na střelnici a povelovou techniku při střelbě

 

Kutil

– umí přišít knoflík a zalátat ponožku

– zhotoví nejméně 3 modely (zbrojnice, techniky, ohniště apod.)

– umí zatlouci hřebík a zacházet s pilou

– dovede opracovat samorost

– umí zabalit balíček a odeslat ho poštou

 

Technik

– ovládá povinnosti strojníka

– zná údržbu požárního čerpadla (pod dohledem dospělé osoby)

– prokáže znalosti o způsobech dodávky vody k požáru

– umí smontovat překážky pro soutěž PLAMEN

– dokáže sešroubovat 10 šroubových spojů v časovém limitu

– zná postup navázání půlspojek na hadici

 

Kuchař

– zná 5 způsobů úpravy jídel doma i v přírodě

– zná zásady správného stolování

– zná způsoby obživy z přírodních zdrojů

– určí v přírodě 10 druhů rostlin, které se mohou použít k přípravě jídel

– ovládá zásady hygieny