Odborná příprava JPO


Témata odborné přípravy pro rok 2017

přidáno: 27. 12. 2016 13:55, autor: Alois Minář   [ aktualizováno 27. 12. 2016 13:57 ]

Poř. číslo

Název tématu

H

T-STS

T-TaCHS

Strojníci

VJ, VD

1.

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

 

 

 

A

 

2.

Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

 

A

A

A

A

3.

Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu

A

 

 

 

A

4.

Organizace místa zásahu - Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO

 

 

 

 

A

5.

Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)

 

 

 

A

A

6.

Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.

 

 

 

 

A

7.

Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky

 

 

 

 

A

8.

Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:

1.          Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).

2.          Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).

3.          Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).

4.         Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).

5.          Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).

6.          Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).

7.          Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).

8.          Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).

9.          Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).

10.      Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).

11.      Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).

12.      Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).

A

 

 

 

A

9.

Dálková doprava vody na místo zásahu

 

 

 

A

A

10.

Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu

 

 

 

 

A

11.

Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu

 

 

 

 

A

12.

Používání OOP při zásahu

A

 

 

 

A

13.

Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

A

 

 

 

A

 

 

Poznámky a vysvětlivky:

A

-        provádění tématu

VJ

-        velitel dobrovolné jednotky PO

H

-        hasič

VD

-        velitel družstva

T-STS

-        technik strojní služby

T-TaCHS

-        technik technické a chemické služby

Technici a strojníci provádějí témata určená pro funkci H (hasič).

 

-         

Témata odborné přípravy 2016

přidáno: 17. 7. 2016 13:04, autor: Alois Minář

1. Témata, která mají být v roce 2016 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků

Poř. číslo

Název tématu

H, T

Strojníci

VJ, VD

1.

Obsluha, údržba a prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů

A

A

 

2.

Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve výbavě jednotky

A

A

 

3.

Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

 

A

 

4.

Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru

 

A

 

5.

Jízda za ztížených meteorologických podmínek 

 

A

A

6.

LS PČR – plnění bambivaku a hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, KOP 1 - 3 - 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů

A

A

A

7.

Spolupráce s ostatními složkami IZS v rámci zásahové činnosti na úrovni kraje - komunikační vazby, informační toky, součinnost na místě MU při zásahu – Horská služba, o.p.s., Vodní záchranná služba ČČK, Speleologická záchranná služba, Hlavní báňské záchranné stanice, Skalní záchranná služba, ISS Šumava

 

 

A

8.

Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů 

 

 

A

9.

Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ

HZS ČR č. 49/2008

 

 

A

10.

Statistické sledování událostí, platby 

1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),

3.       zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.) 

4.       poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ) 

 

 

A

11.

Řešení nouzových situací při nošení a používání dýchacího přístroje

A

A

A

12.

Obecné zásady při zásahu s přítomností NL

A

A

A

13.

Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř. číslo

Název tématu

H, T

Strojníci

VJ, VD

14.

Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů

A

A

A

15.

Problematika únikových cest

A

A

A

16.

Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16  

 

 

A

17.

Obsluha přidělených spojových prostředků 

A

A

A

18.

Organizace místa zásahu

 

 

A

19.

Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů

A

A

A

20.

Vystupování z vozidla

A

A

A

21.

Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech

A

A

A

22.

Dopravní a útočná hadicová vedení 

A

A

A

23.

Volba hasební látky a její správná aplikace

A

A

A

24.

Odvětrávání objektů 

A

A

A

25.

ML BŘ Havarijní kácení

 

 

A

26.

Zásah v objektu Armády ČR

 

 

A

27.

Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru

A

A

A

28.

Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky

A

A

A

 

 

Poznámky a vysvětlivky:

A               -    provádění tématu                                         VJ           -    velitel dobrovolné jednotky PO 

H               -    hasič                                                               VD          -    velitel družstva

T                -    technik dobrovolné jednotky PO                                               


Témata odborné přípravy JPO pro rok 2015

přidáno: 29. 1. 2015 6:22, autor: Alois Minář   [ aktualizováno 29. 1. 2015 6:23 ]

Všichni:

 • Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 • Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru
 • Obsluha přidělených spojových prostředků
 • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 • Vystupování z vozidla
 • Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 • Dopravní a útočná hadicová vedení
 • Volba hasební látky a její správná aplikace
 • Odvětrávání objektů
 • Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru

Strojníci navíc:

 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

Velitelé navíc:

 • Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
 • Statistické sledování událostí, platby
  1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.) - pouze jednotky SDH obcí
  4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ) - pouze jednotky SDH obcí
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
 • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
 • Zásah v objektu Armády ČR
 • Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky

Témata odborné přípravy JPO pro rok 2014

přidáno: 31. 12. 2013 11:24, autor: Alois Minář


Témata odborné přípravy JPO pro rok 2013

přidáno: 23. 1. 2012 6:03, autor: Václav Slavík   [ aktualizováno 22. 3. 2013 6:33 ]

Základní témata, která mají být v roce 2013 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Materiály k samostudiu je možné nalézt v sekci Dokumenty zásahové jednotky.

 

1-5 of 5