Činnost SDH


Setkání ku příležitosti 42 let přátelství s FF Vieselbach se zúčastnili tři generace

přidáno: 29. 9. 2019 9:33, autor: Alois Minář   [ aktualizováno 29. 9. 2019 9:33 ]

O víkendu 20.-22. září dorazilo 50 přátel z přátelského Vieselbachu. Pozvání se zúčastnili tři generace, včetně starostů obcí Vieselbach a Azmandorf. Mládežníci se řídili individuálním programem. Ostatní pak navštívili muzeum mincovny v Jáchymově, rozhlednu na Klínovci, poobědvali na Božím Daru a v neděli pak sledovali soutěž našich následovníků, nutno podotknout, že někteří i aktivně.

Setkání zasloužilých hasičů proběhlo letos ve Skalné

přidáno: 29. 9. 2019 8:57, autor: Alois Minář

Dne 17.. září proběhlo krajské setkání zaloužilých hasičů, tentokrát ve Skalné. Hosté si prohlídli tamní novou hasičskou zbrojnici a navštívili hasičské muzeum. Setkání se kromě našeho ZH Alexandra Čapka, zúčastnili také představitelé Asociace zasloužilých hasičů středních Čech a vedoucí této sekce p. Josef Netík.

Zúčastnili jsme se oslav 150. výročí založení SDH Manětín

přidáno: 10. 9. 2019 10:14, autor: Alois Minář   [ aktualizováno 10. 9. 2019 10:15 ]

V sobotu dne 7. září jsme s naší historickou technikou vyrazili do nedalekého Manětína, který byl ve znamení oslav 150. výročí založení tamního hasičského spolku.

Výroční valná hromada proběhne 4. 1. 2019 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici

přidáno: 27. 12. 2018 12:45, autor: Alois Minář   [ aktualizováno 27. 12. 2018 12:47 ]

 


Program Valné hromady SDH Žlutice, konané dne 4. 1. 2019 v hasičské zbrojnici

 1. zahájení, přivítání hostů,                                                                      Koliha Jaroslav
 1. seznámení s programem                                                                     Slavík Václav
 1. volba mandátové, volební a návrhové komise                                     Minář Alois
 1. zpráva o činnosti přípravky                                                                   Schöppová Jitka
 1. zpráva o činnosti mladých hasičů                                                         člen MH
 1. zpráva o činnosti SDH                                                                          Koliha Jaroslav
 1. zpráva o činnosti zásahové jednotky                                                    Minář Alois
 1. zpráva o činnosti SDH v požárním sportu (ženy)                                 Horská Ivana
 1. zpráva o činnosti SDH v požárním sportu (muži)                                 Šmídmajer Jan
 1. zpráva o technice SDH Žlutice                                                             Schöpp Jiří
 1. pokladní zpráva                                                                                    Fejt Jaromír
 1. revizní zpráva                                                                                      Slavíková Denisa
 1. ocenění hasičů
 1. slovo hostům
 1. diskuse
 1. volba nových členů výboru                                                                    Koliha Jaroslav
 1. návrh rozpočtu na rok 2019                                                                   Fejt Jaromír
 1. plán činnosti SDH na rok 2019                                                              Slavík Václav
 1. plán činnosti zásahové jednotky na rok 2019                                         Minář Alois
 1. zpráva mandátové komise a volební komise                                         člen komise
 1. návrh usnesení                                                                                      člen návrhové komise   
 1. závěr, usnesení                                                                                      Koliha Jaroslav                                                            

Poznámka: V průběhu schůze lze zaplatit členské příspěvky u p. Fejta,

nejpozději však do 31. 3. 2019,

dále je možné si zakoupit (nikoliv objednat) vstupenky na ples SDH, který se koná v sobotu dne 26. 1. 2019.

Vstupenka stojí 150,-Kč v předprodeji, na místě pak 200,-Kč.

POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A PEVNÉ ZDRAVÍ NEJEN DO 2019

přidáno: 19. 12. 2018 13:56, autor: Alois Minář


Zemřel starosta SH ČMS Ing. Karel Richter

přidáno: 21. 8. 2018 10:05, autor: Alois Minář   [ aktualizováno 21. 8. 2018 10:29 ]
Oznamuje všem hasičům smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš starosta, pan Karel Richter. Zemřel náhle v sobotu 18. srpna 2018 ve věku 67 let.

 

DEN MUŽŮ v Semtěši

přidáno: 22. 7. 2018 4:54, autor: Alois Minář

Dne 16. června proběhl v nedaleké Semtěši "DEN MUŽŮ", kde nechyběli žlutičtí hasiči.

Dětský den ve firmě Elektromodul Toužim s.r.o.

přidáno: 22. 7. 2018 4:29, autor: Alois Minář   [ aktualizováno 22. 7. 2018 4:29 ]

Dne 3. června nechyběli žluičtí hasiči na dětském dni v areálu firmy Elektromodul Toužim s.r.o.

Mše svatá za hasiče, návštěva hřbitova, posezení se seniory

přidáno: 8. 5. 2018 9:36, autor: Alois Minář   [ aktualizováno 8. 5. 2018 9:37 ]

Tak jako každým rokem, ani letos nechyběla pocta Svatému Floriánu.
Dne 6. května byla celebrována Mše svatá za žlutické hasiče, dále pak jsme vyrazili na místní hřbitov, kde byly zapáleny svíčky za sestry a bratry hasiče, kteří již nejsou mezi námi a slavnostní den pak pokračoval posezením s našimi seniory v hasičské zbrojnici
.

O žluticích bylo hlasitě slyšet na Visegradském poháru s mezinárodní účastí

přidáno: 8. 5. 2018 9:00, autor: Alois Minář

Dne 1. května proběhl v Ostravě mezinárodní pohárový závod "Visegradský pohár". Svou účastí navázala na skvělé výsledky členka našeho spolku Štěpánka Horská.
V kategorii dosrostenek 15.-16 let obsadila ve štafetě 100 metrů s překážkami 8. místo a ve výstupu na věž vybojovala 2.místo. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů do skvěle započaté letošní sezöny.

1-10 of 145

Comments